Nguyễn Đặng Duy . com

Chia Sẻ Điều Đúng Đắn

Hỏi Đáp | Đặt Lịch | Zalo 0919449459

MỚI

Tìm nội dung

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2022

tháng 10 03, 2022

Trị sẹo lồi sẹo khó sẹo phức tạp do tai nạn do nhiễm trùng do sang chấn tại Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Trị sẹo lồi sẹo khó sẹo phức tạp do tai nạn do nhiễm trùng do sang chấn tại Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Ban đầu bị trầy xước do tai nạn giao thông. Do sơ cứu sau va chạm không phù hợp nên bị sẹo và lồi biến dạng dần .
+ Giải pháp: Tạo hình chỉnh hết biến dạng và điều trị phòng ngừa tái phát.
Bs chuyên khoa giúp Bạn 0919449459

Mấu chốt điều trị hiệu quả là Bác sĩ phải chuyên khoa cả về tạo hình cả về thẩm mỹ thì mới chỉnh hết biến dạng và quan trọng hơn là đề phòng tái phát.PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,
tháng 10 03, 2022

Trị đa nếp mí nhiều nếp mí tại Cà mau thẩm mỹ Mỹ Viện Nano Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Trị đa nếp mí nhiều nếp mí tại Cà mau thẩm mỹ Mỹ Viện Nano Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Đa nếp mí trị được 
Giải pháp : Tạo hình lại nếp mí theo khung sụn
Bs chuyên khoa giúp Bạn 0919449459

Trị sớm , không khó đâu , sẽ hiệu quả đẹp lắm

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

tháng 9 30, 2022

Trị sẹo lồi khó tại Cà mau thẩm mỹ Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Mỹ Viện Nano Cà Mau 0919449459

Trị sẹo lồi khó tại Cà mau thẩm mỹ Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Mỹ Viện Nano Cà Mau 0919449459

Cũng nhiều nhiều , để lâu lồi nhiều trị lâu lắm. Nhanh tốt nhé .
Bs chuyên khoa giúp Bạn 0919449459

Ngăn lồi và chống tái phát là mấu chốt trị thành côngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

tháng 9 28, 2022

Trị đốm nâu đốm sậm màu đốm sắc tố da Cà mau thẩm mỹ Mỹ Viện Nano Cà Mau Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Trị đốm nâu đốm sậm màu đốm sắc tố da Cà mau thẩm mỹ Mỹ Viện Nano Cà Mau  Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459 

Màu sắc ngày càng sậm sẽ không tốt 
Trị sớm mau lành bệnh
Bs chuyên khoa giúp Bạn 0919449459PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

tháng 9 27, 2022

Vá lỗ tai bị rách bị giãn rộng Cà mau Mỹ Viện Nano Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Vá lỗ tai bị rách bị giãn rộng Cà mau Mỹ Viện Nano Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459


Tạo hình lại lỗ tai tròn đều 
Bs chuyên khoa giúp Bạn 0919449459PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

tháng 9 25, 2022

Tạo mắt hai mí tại Cà Mau thẩm mỹ mở rộng mắt to tròn đều tự nhiên thẩm mỹ Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Tạo mắt hai mí tại Cà Mau thẩm mỹ mở rộng mắt to tròn đều tự nhiên thẩm mỹ Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Mắt một mí làm cho mắt nhỏ không thẩm mỹ , ánh nhìn không tinh tế ....
+ Giải pháp tạo hình mí đôi mở rộng mắt to tròn đều tự nhiên
Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459

Khám và định hình sụn
Định hình mí đôi phù hợp với gương mặt
Mở rộng mắt to tròn đều tự nhiên
Mắt được mí đôi và độ mở rộng giúp mắt trong sáng hơn to hơn ánh nhìn tinh tế sáng suốt

Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thường 
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

tháng 9 24, 2022

Điều trị sẹo lõm lâu năm tại Cà Mau thẩm mỹ chỉnh hình trị sẹo xấu tại Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Điều trị sẹo lõm lâu năm tại Cà Mau thẩm mỹ chỉnh hình trị sẹo xấu tại Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Vết sẹo cắt ngang phần môi má lâu năm làm một vết lõm lớn gây mất thẩm mỹ trên gương mặt .
+ Giải pháp tạo hình thẩm mỹ xóa sẹo sẽ rất hiệu quả
Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459

Khám và đo độ sâu độ sơ của sẹo cũ
Tạo vạt chỉnh lại hình sẹo
Tái cấu trúc lại phần cơ xung quanh
Đồng đều màu da hết sẹo
Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thường

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

tháng 9 23, 2022

Trị mụt mắt cá lòng bàn chân không tái phát Trị các nốt ruồi to u sùi nhú tại Cà Mau thẩm mỹ Mỹ Viện Nano Cà Mau Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Trị mụt mắt cá lòng bàn chân không tái phát Trị các nốt ruồi to u sùi nhú tại Cà Mau thẩm mỹ Mỹ Viện Nano Cà Mau Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic.vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459 

Mụt mắt cá lòng bàn chân rất hay tái phát nếu không xử trí đúng cách . Mụt mắt cá ban đầu mềm nhưng sau đó xơ chai cứng cản trở sinh hoạt ...
+ Giải pháp tạo vạt để lấy trọn mụt mắt cá và đề phòng không tái phát.
Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459 .

Khám và đo độ sâu của mụt mắt cá
Tạo vạt tiếp cận đến gốc rễ của mụt
Lấy trọn phần rễ
Hết bệnh và không tái phát
Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thườngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,
tháng 9 23, 2022

Khép cuộn cánh mũi thu gọn lỗ mũi Cà Mau Giảm mỡ má thu gọn má Cà mau thẩm mỹ Mỹ Viện Nano Cà Mau Phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Khép cuộn cánh mũi thu gọn lỗ mũi Cà Mau Giảm mỡ má thu gọn má Cà mau thẩm mỹ Mỹ Viện Nano Cà Mau Phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Mỡ má làm cho gương mặt to bè , lỗ mũi quá rộng làm mất đi yếu tố thuận lợi của phong thủy 

+ Giải pháp tạo hình thu gọn mỡ má và cùng lúc khép cuộn cánh mũi bên trong sẽ rất hiệu quả

Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459


Khám đo độ rộng của lỗ mũi sau đó tính tỉ lệ phù hợp với gương mặt để thu gọn cánh mũi .


Tìm các túi mỡ thừa ở vùng má thoát các túi mỡ ra làm cho gương mặt thon gọn.


Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thường
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO

www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao

Điều Trị và Thẩm Mỹ


• Tai Mũi Họng 

• Nội Tổng Quát

• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com

• Thế Giới Nha Khoa . vn 

• Mỹ Viện Nano . com

• Chuyên Gia Thảo Dược . com 

• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 


++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 


Bản đồ Google Maps : 


https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5


++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 

zalo.me/84919449459


- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 

www.nguyendangduy.com

Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 


HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 


0919449459


Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 

Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 


Bs Chuyên Khoa

NGUYỄN ĐẶNG DUY 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459


#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy

#IMedic #YKhoaKyThuatCao

#DieuTriThamMyGuongMat

#PhauThuatThamMyCaMau 


0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

tháng 9 22, 2022

Trị đốm nâu sẫm màu tại Cà Mau thẩm mỹ trị các bớt các u nhú da lâu năm đậm màu đen màu tại Cà Mau thẩm mỹ mỹ viện Nano Cà Mau Phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Trị đốm nâu sẫm màu tại Cà Mau thẩm mỹ trị các bớt các u nhú da lâu năm đậm màu đen màu tại Cà Mau thẩm mỹ mỹ viện Nano Cà Mau Phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Đốm sẫm màu tăng sinh ban đầu nhỏ sau đó lớn lên dần , màu sắc ban đầu thì nhạt sau đó đậm dần ... 
+ Giải pháp nên điều trị ngay sử dụng phương pháp điều trị đa lớp sẽ an toàn hiệu quả và sẽ không gây biến chứng .
Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459

Khám và soi đa lớp
Tách các phần lớp sẩm màu ra khỏi thành phần da
Tạo vạt điều chỉnh cấu trúc
Điều chỉnh lại phần da đồng đều màu da 
Da đều màu trở lại đẹp thẩm mỹ an toàn không tái phát

Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thườngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,
tháng 9 22, 2022

Trị sẹo môi bẩm sinh tại Cà Mau thẩm mỹ trị sẹo môi mất cân đối tài Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Trị sẹo môi bẩm sinh tại Cà Mau thẩm mỹ trị sẹo môi mất cân đối tài Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459


Sẹo biến dạng môi bẩm sinh gây ra mất tự tin rất nhiều trong công việc trong giao tiếp và gây cản trở trong phát âm ...
+ Giải pháp tạo hình chỉnh hình lại môi sẽ hiệu quả 
Bác sĩ chuyên khoa giúp Bạn 0919449459

Khám và đo độ biến dạng của môi
Loại bỏ toàn bộ mô xơ
Chỉnh hình lại môi
Cân bằng lại môi hai bên
Môi hết biến dạng cải thiện thẩm mỹ rất nhiều

Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thườngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,
tháng 9 22, 2022

Trị bướu mỡ vàng mi mắt tại Cà Mau thẩm mỹ lại mi mắt hết bướu mỡ và mi mắt đẹp hơn Mỹ Viện Nano Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Trị bướu mỡ vàng mi mắt tại Cà Mau thẩm mỹ lại mi mắt hết bướu mỡ và mi mắt đẹp hơn Mỹ Viện Nano Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Bướu mỡ vàng mi mắt , nên lưu ý mỡ máu và tim mạch ... 
+ Giải pháp: Tạo hình xoá bướu mỡ vac thẩm mỹ mi mắt sẽ vừa hết bệnh vừa đẹp
Bs chuyên khoa sẽ giúp Bạn 0919449459PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

tháng 9 21, 2022

Trị sẹo xấu trên gương mặt lâu năm tại Cà Mau thẩm mỹ phẫu thuật chỉnh hình xóa sẹo hiệu quả tại Cà Mau mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Trị sẹo xấu trên gương mặt lâu năm tại Cà Mau thẩm mỹ phẫu thuật chỉnh hình xóa sẹo hiệu quả tại Cà Mau mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn  Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459 

Do tai nạn giao thông bị sẹo môi cằm lâu năm, sẹo ngày càng đậm màu và càng lan rộng ... Mất hết tự tin trong giao tiếp giảm đi sự thuận lợi trong phong thủy ...
+ Giải pháp tạo hình điều chỉnh xóa sẹo sẽ hiệu quả
Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459

Khám và tìm độ xơ của sẹo cũ
Tạo hình điều chỉnh sẹo
Tái tạo lại các phần sẹo bị xơ thay thế bằng mô lành tính
Đồng đều phẳng lại vùng da bị sẹo đều màu
Hết sẹo gương mặt thẩm mỹ đẹp trở lại thuận lợi trong phong thủy

Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thườngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

tháng 9 20, 2022

Vá lỗ tai thẩm mỹ tạo hình tại Cà Mau vá lại lỗ tai bị giãn rộng do đeo bông nặng tại Cà Mau thẩm mỹ chỉnh hình trái tai tròn đều Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Vá lỗ tai thẩm mỹ tạo hình tại Cà Mau vá lại lỗ tai bị giãn rộng do đeo bông nặng tại Cà Mau thẩm mỹ chỉnh hình trái tai tròn đều Cà Mau Mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Lỗ tai đeo bông bị giãn rộng sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ ; ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy Phúc Lộc và có thể bị mất bông tai do rơi rớt .
Giải pháp tạo hình lại trái tai vá lỗ tai thẩm mỹ cả ba mặt trước sau và trong. 
Bs chuyên khoa giúp Bạn 0919449459

* Vá liền lạc 3 mặt tai 
** Tạo hình trái tai tròn đều đẹp Phúc Lộc 
*** Không đau không khó chịu làm việc sinh hoạt bình thườngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

tháng 9 19, 2022

Tạo Má lúm đồng điếu tự nhiên theo cơ cười bền vững theo thời gian tại Cà Mau thẩm mỹ | chắc má lúm đồng tiền đồng điếu tại Cà Mau mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Tạo Má lúm đồng điếu tự nhiên theo cơ cười bền vững theo thời gian tại Cà Mau thẩm mỹ | chắc má lúm đồng tiền đồng điếu tại Cà Mau mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn  Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459 

Má lúm đồng điếu sẽ tạo sự thuận lợi may mắn trong phong thủy trong công việc kinh doanh và cả trong hạnh phúc gia đình ...
+ Giải pháp tạo kết nối cơ cười vào vị trí đồng điếu sẽ giúp tự nhiên và bền vững theo cơ cười
* Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459

Khám và xác định vị trí cơ cười vị trí má lúm phù hợp
Tạo kết nối cơ giúp cho má lúm đồng điếu bền vững theo thời gian và tự nhiên trên khuôn mặt

Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thườngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,
tháng 9 19, 2022

Nâng mũi tại Cà Mau thẩm mỹ chỉnh hình nâng cao đầu mũi tại Cà Mau khép cuộn cánh mũi thẩm mỹ phong thủy Cà Mau thẩm mỹ mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919 449459

Nâng mũi tại Cà Mau thẩm mỹ chỉnh hình nâng cao đầu mũi tại Cà Mau khép cuộn cánh mũi thẩm mỹ phong thủy Cà Mau thẩm mỹ mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic.vn  Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919 449459

Mũi muốn đẹp thì sống mũi ngoài việc thẳng đầu mũi phải có độ nhô phù hợp thì mới đẹp ...
+ Giải pháp tạo hình chỉnh hình mũi đầu mũi sẽ rất hiệu quả và không bị các biến chứng đỏ mũi .
Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459

+ Khám và tính toán chỉ số sống mũi đầu mũi 
+ So sánh với tỉ lệ toàn bộ gương mặt để tính ra một tỷ lệ phù hợp nhất nâng độ cao vừa đúng không bị đỏ không bị biến dạng mà lại rất đẹp rất sang trọng ...

Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thườngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

tháng 9 18, 2022

Tạo hình cắt mắt hai mí tại Cà Mau thẩm mỹ | nhấn mắt hai mí thẩm mỹ tự nhiên tại Cà Mau | mở rộng góc mắt trong góc mắt ngoài giúp mắt to tròn hơn tại Cà Mau thẩm mỹ | mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic . vn Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Tạo hình cắt mắt hai mí tại Cà Mau thẩm mỹ | nhấn mắt hai mí thẩm mỹ tự nhiên tại Cà Mau | mở rộng góc mắt trong góc mắt ngoài giúp mắt to tròn hơn tại Cà Mau thẩm mỹ | mỹ viện Nano Cà Mau phòng khám chuyên khoa kỹ thuật cao IMedic . vn  Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đặng Duy 0919449459

Mắt một mí , góc mắt hẹp, sẽ làm giảm đi thẩm mỹ trên khuôn mặt ...
Giải pháp tạo hình mắt hai mí và mở rộng góc mắt sẽ làm mắt to tròn hơn .
Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459

Khám và xác định nét mí mắt phù hợp tự nhiên
Đo độ mở rộng của góc mắt
Tạo hình lại mắt hai mí tự nhiên phù hợp với gương mặt
Tăng độ mở rộng của góc mắt để mắt to tròn hơn
Không đau không khó chịu làm việc và sinh hoạt bình thườngPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

tháng 9 17, 2022

Trị sẹo xấu lâu năm Cà mau thẩm mỹ | Trị sẹo lồi lõm phức tạp Cà mau Mỹ Viện Nano Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Trị sẹo xấu lâu năm Cà mau thẩm mỹ | Trị sẹo lồi lõm phức tạp Cà mau Mỹ Viện Nano Phòng Khám Chuyên Khoa Kỹ Thuật Cao IMedic vn Bs chuyên khoa NGUYỄN ĐẶNG DUY 0919449459

Sẹo xấu lâu năm gây mất thẩm mỹ và cản trở yếu tố phong thủy , khó khăn trong sinh hoạt giao tiếp ...
+ Giải pháp tạo hình điều trị sẹo do lớp sẽ rất hiệu quả 
Bác sĩ chuyên khoa giúp bạn 0919449459

Khám và soi da lớp Tìm các lớp sẹo bị xơ lâu năm
Tao vạt loại bỏ sẹo xơ
Tái cấu trúc lại vùng da bị sẹo
Đồng đều màu da 
Sẹo hết và đạt được phong thủy tốtPHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT CAO
www.IMedic.vn | Y Khoa Kỹ Thuật Cao
Điều Trị và Thẩm Mỹ

• Tai Mũi Họng 
• Nội Tổng Quát
• Y Khoa Kỹ Thuật Cao . com
• Thế Giới Nha Khoa . vn 
• Mỹ Viện Nano . com
• Chuyên Gia Thảo Dược . com 
• Trung Tâm Điều Trị Vết Thương Lâu Lành 

++ Địa chỉ : 72 Phạm Hồng Thám Phường 4 Thành phố Cà Mau 

Bản đồ Google Maps : 

https://maps.app.goo.gl/6vDvR5HmHEkrBQWs5

++ Hỏi đáp / Đặt lịch / Zalo : 
zalo.me/84919449459

- Bs NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com
Chia sẻ rèn luyện điều đúng đắn ! 

HỎI ĐÁP NGAY BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CỦA BẠN 

0919449459

Điều trị và Thẩm mỹ Tạo hình Khuôn mặt tại Cà Mau 
Răng - Mắt - Mũi - Miệng - Môi - Má - Cằm - Lỗ tai 

Bs Chuyên Khoa
NGUYỄN ĐẶNG DUY 
0919449459 | 0919449459 | 0919449459

#BsChuyenKhoa #BsNguyenDangDuy
#IMedic #YKhoaKyThuatCao
#DieuTriThamMyGuongMat
#PhauThuatThamMyCaMau 

0919449459 | 0919449459 | 0919449459,