Chia Sẻ Điều Đúng Đắn

Hỏi Đáp | Đặt Lịch | Zalo 0919449459

MỚI

Tìm nội dung

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Thời đại tự học
Thời đại của sự tự giác ! Nếu Bạn còn chưa biết cách tự học , hãy rèn luyện 
---------
100 KÊNH YOUTUBE HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI MỌI LĨNH VỰC, KHÔNG BIẾT PHÍ CẢ ĐỜI

TOP 10 KÊNH GIÁO DỤC
1. The King of Random (10.4 triệu sub): https://bit.ly/38k9jDA
2. National Geographic (9.7 triệu sub): https://bit.ly/2C2oDbV
3. Crash Course (8.5 triệu sub): https://bit.ly/3eR8BQZ
4. Ted-Ed (7.8 triệu sub): https://bit.ly/31zkuHc
5. Matthew Santoro (6.2 triệu sub): https://bit.ly/3gjYDb6
6. Alltime10s (5.5 triệu sub): https://bit.ly/2VCx0St
7. SciShow (5.3 triệu sub): https://bit.ly/2AlY5lA
8. Veritasium (5.0 triệu sub): https://bit.ly/2CTnGDg
9. MindWarehouse (4.9 triệu sub): https://bit.ly/2VDQA0H
10. Khan Academy (4.4 triệu sub): https://bit.ly/3io1BNC

TOP 10 KÊNH NẤU ĂN
1. Tasty (10.8 triệu sub): https://bit.ly/2Altkx6
2. Epic Meal Time (7.1 triệu sub): https://bit.ly/38jm01D
3. Jamie Oliver (4.0 triệu sub): https://bit.ly/3ipAmC7
4. How To Cook That (3.5 triệu sub): https://bit.ly/2ArAJew
5. Binging with Babish (3.4 triệu sub): https://bit.ly/2NL9EWr
6. Laura in the Kitchen (3.3 triệu sub): https://bit.ly/3gcnFsu
7. MaangChi (3.0 triệu sub): https://bit.ly/3gjvb4V
8. JunsKitchen (2.9 triệu sub): https://bit.ly/2C0Yzyc
9. Bon Appetit (2.6 triệu sub): https://bit.ly/3dRlQQf
10. SORTEDfood (2.1 triệu sub): https://bit.ly/2NToslT

TOP 10 KÊNH THỂ DỤC
1. FitnessBlender (5.3 triệu sub): https://bit.ly/2VE4C2v
2. blogilates (4.4 triệu sub): https://bit.ly/3eWPW6c
3. XHIT Daily (3.2 triệu sub): https://bit.ly/31Af5zK
4. POPSUGAR Fitness (2.5 triệu sub): https://bit.ly/38ma92F
5. ScottHermanFitness (2.0 triệu sub): https://bit.ly/2ApVFm4
6. The Fitness Marshall (1.5 triệu sub): https://bit.ly/38iw8ro
7. Guru Mann Fitness (1.4 triệu sub): https://bit.ly/31Ii6hk
8. Whitney Simmons (1.3 triệu sub): https://bit.ly/3ilTCQW
9. Jordan Yeoh Fitness (1.2 triệu sub): https://bit.ly/3dT7qPE
10. Sascha Fitness (1.1 triệu sub): https://bit.ly/3eU1ze5

TOP 10 KÊNH YOGA
1. Yoga With Adrienne (4.1 triệu sub): https://bit.ly/2Bu6vIe
2. PsycheTruth (2.5 triệu sub): https://bit.ly/2NKnQiH
3. Boho Beautiful (919,000 sub): https://bit.ly/2VCzqR3
4. KinoYoga (549,000 sub): https://bit.ly/3ghRxnh
5. Fightmaster Yoga (418,00 sub): https://bit.ly/2CShWJZ
6. SarahBethYoga (378,000 sub): https://bit.ly/31CIoS7
7. TaraStiles (317,000 sub): https://bit.ly/3ioZ2us
8. Ekhart Yoga (303,000 sub): https://bit.ly/2AmGfyZ
9. DOYOUYOGA.com (230,000 sub): https://bit.ly/2CUPIhK
10. Yoga By Candace (227,000 sub): https://bit.ly/2VEdlBH

TOP 10 KÊNH LỊCH SỬ
1. History Channel (2.4 triệu sub): https://bit.ly/2ZIaFED
2. Alternate History Hub (1.6 triệu sub): https://bit.ly/2VE4Vub
3. Simple History (1.4 triệu sub): https://bit.ly/2BxudTZ
4. Oversimplified (1.1 triệu sub): https://bit.ly/2Bk5ouJ
5. History Buffs (703,000 sub): https://bit.ly/3iwrAT8
6. Timeline – World History Documentaries (578,000 sub): https://bit.ly/2NLyCVE
7. Overly Sarcastic Productions (569,000 sub): https://bit.ly/2VxBbz9
8. Historia Civillis (410,000 sub): https://bit.ly/3dT7TkS
9. BazBattles (358,000 sub): https://bit.ly/2YNV8Um
10. Feature History (349,000 sub): https://bit.ly/2YSmZCR

TOP 10 KÊNH KHOA HỌC
1. AsapSCIENCE (8.3 triệu sub): https://bit.ly/2VCmb32
2. Kurzgesagt (7.3 triệu sub): https://bit.ly/3dQX1Us
3. SmarterEveryDay (6.0 triệu sub): https://bit.ly/31IiNaq
4. minutephysics (4.5 triệu sub): https://bit.ly/3dSdyrt
5. TheBackYardScientist (3.6 triệu sub): https://bit.ly/2NKomx9
6. charlieissocoollike (2.3 triệu sub): https://bit.ly/31B0JPF
7. Beyond Science (2.1 triệu sub): https://bit.ly/2VyZU64
8. Science Channel (1.7 triệu sub): https://bit.ly/3ghtnt9
9 IncredibleScience (817,000 sub): https://bit.ly/2ZqQmLK
10. Science Insider (503,000 sub): https://bit.ly/2ZsqfEb

TOP 10 KÊNH TIN TỨC
1. Vice (10 triệu sub): https://bit.ly/3dSdE2j
2. IndiaTV (7.6 triệu sub): https://bit.ly/31wo0Cm
3. Barcroft TV (5.6 triệu sub): https://bit.ly/2NP0lVG
4. CNN (5.1 triệu sub): https://bit.ly/3eQmgYk
5. Vox (5.0 triệu sub): https://bit.ly/3eU2tqZ
6. ABS-CBN News (4.9 triệu sub): https://bit.ly/2BZnstM
7. Inside Edition (4.8 triệu sub): https://bit.ly/31AHg1v
8. ABC News (4.7 triệu sub): https://bit.ly/2NP0CYI
9. The Young Turks (4.2 triệu sub): https://bit.ly/2C2sx4z
10. BBC News (3.4 triệu sub): https://bit.ly/38ix8Ma

TOP 10 KÊNH ÂM NHẠC
1. Ed Sheeran (35.1 triệu sub): https://bit.ly/2ZnKOBy
2. Eminem (33.8 triệu sub): https://bit.ly/2YRFOpR
3. Katy Perry (31.8 triệu sub): https://bit.ly/2VzQBTh
4. Taylor Swift (31.5 triệu sub): https://bit.ly/2YS0PRm
5. One Direction (28.4 triệu sub): https://bit.ly/31D2Gey
6. Ariana Grande (26.9 triệu sub): https://bit.ly/2NMISNx
7. Spinnin’ Records (23.5 triệu sub): https://bit.ly/3dQHlki
8. Trap Nation (23.3 triệu sub): https://bit.ly/2NLbo1V
9. Bruno Mars (23.0 triệu sub): https://bit.ly/2NPiSBi
10. Marshmello (21.7 triệu sub): https://bit.ly/2YPdLao

TOP 10 KÊNH GIẢI TRÍ
1. Smosh (23.6 triệu sub): https://bit.ly/3dYafz2
2. shane (18.9 triệu sub): https://bit.ly/3imtdmd
3. JennaMarbles (18.8 triệu sub): https://bit.ly/2ZnLpmM
4. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (18.7 triệu sub): https://bit.ly/2NOeN01
5. Liza Koshy (16.3 triệu sub): https://bit.ly/2D1Mfy5
6. ||Super Woman|| (14.4 triệu sub): https://bit.ly/3guI50f
7. FailArmy (14.3 triệu sub): https://bit.ly/38mcevv
8. Rclbeauty101 (13.8 triệu sub): https://bit.ly/3gj6LIR
9. CollegeHumor (13.3 triệu sub): https://bit.ly/2ZrKHot
10. Lele Pons (12.3 triệu sub): https://bit.ly/38j7gzO

TOP 10 KÊNH DU LỊCH
1. INSIDER (3.3 triệu sub): https://bit.ly/3imsjpW
2. Mark Wiens (2.8 triệu sub): https://bit.ly/31BuDDx
3. George Benson (1.1 triệu sub): https://bit.ly/2VCYvM2
4. Collin Abroadcast (852,000 sub): https://bit.ly/2NPUz6d
5. High On Life (592,000 sub): https://bit.ly/3ghTxfh
6. Expedia (570,000 sub): https://bit.ly/2Bl7TNp
7. Miss Mina (547,000 sub): https://bit.ly/2BVzoNh
8. Chonnyday (505,000 sub): https://bit.ly/2BkQnJa
9. Stories (490,000 sub): https://bit.ly/3gljcUi
10. Rick Steves’ Europe (489,000 sub): https://bit.ly/38huG8P
Theo: Tâm Trần

#nguyendangduy #IMedic #ykhoakythuatcao

- BS NGUYỄN ĐẶNG DUY - 
www.nguyendangduy.com 
Chia sẻ điều đúng đắn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét